Konservatoriot


Lyhyesti

- Järjestävät musiikkialan ammatillista peruskoulutusta ja taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta

- Perustutkinto antaa ammatilliset perusvalmiudet ja yleisen korkeakoulukelpoisuuden

- Musiikkialan perustutkinnossa on kolme osaamisalaa: musiikin, musiikkiteknologian ja pianonvirityksen osaamisalat. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä 

- Edellytyksenä opinnoille on suoritettu peruskoulu ja musiikkiopistotason oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot sekä muu soveltuvuus alalle

>> Katso tarkempi kuvaus

 

powered by eMedia