Musiikkileikkikoulut - Varhaisiän musiikkikasvatus


Lyhyesti

- Löytyy lähes kaikista musiikkioppilaitoksista

- Toiminta on varhaisiän musiikkikasvatusta, joka kulkee rinnan yleisten kasvatustavoitteiden kanssa ja antaa erinomaisia valmiuksia pyrittäessä musiikkiopinnoissa eteenpäin

- Musiikkileikkikoulussa lapsi saa valmiuksia kuunnella, kokea ja tuottaa musiikkia sekä ilmaista itseään kokonaisvaltaisesti musiikin ja leikin keinoin

- Lapset voidaan jakaa kehityksen, iän ja mahdollisten aikaisempien kokemusten mukaan erilaisiin ryhmiin

- Valintakokeita ei ole ja kaikki halukkaat pyritään ottamaan mukaan

- Lukukausimaksujen ääripäät ovat kaukana toisistaan ja kalleimmillaan maksut ovat noin 100 - 200 €

>> Katso tarkempi kuvaus

powered by eMedia